KHANG HUNG JSC

Trụ sở: Số 245 đường 179, Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Văn phòng: Số 71 Thảo Nguyên, KĐT Ecopark, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

T: 090 4499 060
E: ackhanghung@gmail.com